A szokásunkká vált apró kedvességek, udvariasságok,
figyelmességek… nagyobb vonzerőt kölcsönöznek személyünknek,
mint a nagy tehetség vagy a jeles tettek.
(Mary Ann Kelty)

 

Az Illum Marketing Stúdió feltett szándéka volt már a kezdetekkor, hogy a vállalkozások mellett kevésbé ismert (szak)területek tevékenységének marketingkommunikációjában is részt vegyen. Külön öröm számomra, hogy egy olyan tudományterület eredményeinek népszerűsítésében, gyakorlati alkalmazásának elterjedésében vállalhatunk szerepet, amely jobbá, élhetőbbé teszi környezetünket, társadalmunkat.

felelossegvallalas oldalra1


Egy baráti kapcsolat folytán került előtérbe számomra a pszichológiának egy érdekes területe, amely sokáig csak kutatóintézetek, egyetemek falai között bontogatta szárnyait, és csak egy szűk szakmai kör ismerhette meg azokat az igazságokat, megoldásokat, amelyek bizony nagyon komoly változásokat képesek eredményezni hétköznapi életünkben, kapcsolatainkban. Ma ugyan már egyre inkább szivárog be a mindennapjainkba, és nyer gyakorlati aktualitást mind a magánszférában, mind pedig az üzleti életben, meggyőződésem, hogy nagyobb publicitásra, szélesebb körben való alkalmazásra érdemes.

Konfliktuskezelés, önismeret, hatékony kommunikáció – ugye nem ismeretlen már e három kifejezés? Sokan persze még szkeptikusak, de egyre többen látják, tapasztalják, hogy e képességek, készségek elsajátítása csodákra képes kapcsolatainkban. Bár személyiségtől függően más és más hatékonysággal alkalmazhatók a különböző konfliktuskezelési technikák, ha sikerül megismerni magunkat, illetve felismerni azt, hogy eddig – zsigerből – milyen konfliktuskezelési stratégiákat alkalmaztunk, jelentős mértékben javíthatunk kommunikációnkon a konfliktushelyzetekben.

Konfliktuskezelő, csapatépítő, kommunikációs és önismereti tréningek, illetve különböző készségfejlesztő programok, ismeretterjesztő fórumok szervezésével és kivitelezésében való közreműködéssel, ezek marketingkommunikációjának megtervezésével és lebonyolításával mi is igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy e komoly szakmai háttérrel rendelkező terület módszerei, eredményei ismertté váljanak Magyarországon is, és gyakorlati alkalmazásuk széles körben elterjedjen. Ennek érdekében hoztuk létre a Szimfónia Műhelyt.